Loading
CANDIDA ALBICANS'IN VAR MI?

1CANDIDA ALBICANS

Pamukçuk veya moniliaz olarak da adlandırılan kandidiyasiz, bir maya enfeksiyonudur. Candida albicans , normal florada bulunan bir mikro organizmadır. Cilt, ağız, gastrointestinal sistemde (bağırsak) ve kadınlarda vajinada bulunur.

Bazen maya kontrolsüz bir şekilde çoğalır, ağrıya ve iltihaba neden olur. Kandidiyasiz cildi, vajinayı, penisi ve ağız derisini etkileyebildiği gibi, karaciğer veya dalak gibi iç organları da enfekte edebilir. En sık gÖrÜlen problemler deri, ağız ve vajinal enfeksiyonlardır.

Kandidiyaz kan dolaşımına veya kalp gibi hayati organlara ulaşırsa öldürebilir. Ancak bu hasarlı bağışıklık sistemi olan insanlarda bile nadirdir ve sağlıklı insanlarda neredeyse hiç duyulmamış bir durumdur. AIDS ve ağır kanser vakalarında olduğu gibi, bağışıklık sistemi çökmüş hastalar için ciddi bir tehdittir.

2CANDIDA ALBICANS BELİRTİLERİ

Candida Albicans belirtileri, salgılanan toksinler nedeniyle oluşur ve yaklaşık 20 kadar belirti gösterir:

 • Ağız Kokusu
 • Ağız Kuruluğu
 • Ağrılı İdrar
 • Aşırı Kilo Alma
 • Baş ve Kulak Ağrısı
 • Bulanık Görüş
 • Cinsel İsteksizlik
 • Depresyon
 • Dilde Beyaz Lekeler
 • Gaz
 • Gözlerde Sulanma
 • Hazımsızlık
 • İktidarsızlık
 • Kas Ağrısı ve Gerilim
 • Kilo Kaybı
 • Konsantrasyon Bozuklukları
 • Nefes Darlığı
 • Soğuk El ve Ayaklar
 • Şişmiş ve Ağrılı Eklemler
 • Tad Alamama
 • Tatlıya Aşırı İstek
 • Unutkanlık
 • Vücut Isısının Düşmesi
 • Yorgunluk Hissi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu

Candida Albicans tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar işe yaramayabilirler. Candida Albicans'ı vücudumuzda zararsız hale getirmek sadece ilaç veya gıda takviyesi kullanımı ile mümkün olamayabilir. Alkol, gluten, şeker ve şekerli ürünler, süt ve süt ürünlerini daha az ya da hiç tüketmemek en iyisidir.

3ENFEKSİYONA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Candida Albicans vücudumuzun florasında bulunmaktadır. Antibiyotik kullanımı, florada bulunan faydalı bakterileri ortadan kaldırarak CANDİDA İÇİN UYGUN ORTAM hazırlamaktadır.

Steroidler, bağışıklık sistemini baskılayarak ve kan şekerini de arttırarak candidaya uygun ortam hazırlarlar. Kemoterapi ilaçları da bağışıklık sistemini zayıflatır ve mayanın gelişmesine izin verebilir. Diyabetde de kan şekerinin yüksek olması Candida için uygun ortam hazırlar. Doğum kontrol ilaçları kullanmak da vajinal kandidiyasiz olma şansınızı arttırır. Sıcak hava, kötü hijyen, dar ve sentetik giysiler de, Candida Albicansın çoğalması için ideal ortamı yarattığından risk faktörleridir.

Candida Albicans’ın üremesini tetikleyen diğer koşullar arasında obezite ve gebelikte yer alır. Candida Albicans genellikle nemli ortamları sevdiğinden dolayı, intertriginöz bölgeleri, yani cildin cilde temas ettiği bölgeleri enfekte eder.

4SEMPTOM veya KOMPLİKASYONLAR

Ciltte görülen bir Candida Albicans enfeksiyonu, genellikle sıvı sızıntısı olan kırmızı ve kaşıntılı bir lezyon olarak karşımıza çıkar. Döküntülerin çevresinde kabuklar ve püstüller görülebilir. Genellikle kasıkta, gögüslerde, ayak parmakları veya parmak aralarında veya göbek deliği gibi alanlarda görülebilir. Vajinal bir maya enfeksiyonu çok az veya hiç kokusu olmayan, kalın, beyaz (peynir kesiği benzeri) akıntıya neden olur. Sık idrara çıkma, cinsel ilişki sırasında kaşıntı veya yanma yapar, ağrı veya rahatsızlık yaygındır.

Candidal paranişia, tırnakların kandidiyazıdir. Genellikle elleri suda çok fazla olan insanlarda görülmektedir. Bazen tırnak çevresinde ağrılı, kırmızı, şişmiş bir bölge olarak ortaya çıkar. Daha kötü durumlarda, tırnak rengi sararıp koyulaşır.

5BULAŞMA

Candida Albicans mantarı hava yolu ile bulaşmaz. Cinsel ilişki sırasında, CANDİDANIN patojen hale geçmiş formu bağışıklık sistemi zayıf insanlarda enfeksiyona neden olabilir. Karbonhidrattan zengin beslenme tarzı da bir risk faktörüdür.

6HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Candida Albicans'ın Başlıca bilinen endikasyonları;

ÇÖLYAK

DERI ve ZÜHREVI HASTALIKLAR

DIYABET

ENFEKSİYON

ERKEN DOĞUM ve DÜŞÜK

İMMÜN SİSTEM

NÖROLOJI

PİSİKYATRİ

7BİLİMSEL REFEERANSLAR

OKSİJENSİZLİK SONUCU  & CANDIDA ALBICANS

Düşük Oksijen Ortamlarında Bağışıklık Gözetiminin Kaçışı Candida albicans Virulence'ı geliştirir.

MBio. 2018 Nov 6;9(6). pii: e02120-18. doi: 10.1128/mBio.02120-18.

Evasion of Immune Surveillance in Low Oxygen Environments Enhances Candida albicans Virulence.

Lopes JP1,2,3, Stylianou M4, Backman E1,2,3, Holmberg S1,2,3, Jass J4, Claesson R5, Urban CF6,2,3.

Bu çalışmada subdermal candida enfeksiyonu oluşturulan farelerde düşük oksijen ortamında PMN (Polimorfonükleer) canlılığı ve yanıtı bozulmuş, candida vilüransının arttığı gösterilmiştir.

ÇÖLYAK

Candida albicans çölyak hastalığının başlamasında tetikleyici?

Is Candida albicans a trigger in the onset of coeliac disease?

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13695

Çölyak hastalığı, buğday, arpa veya çavdardan glüten proteinlerinin alınması ile oluşan ince bağırsağın T hücresi aracılı bir otoimmün hastalığıdır . Candida albicans'ın çölyak hastalığının başlangıcında bir tetikleyici olduğunu kabul ediliyor. C albicans -hyphal wall protein 1'in (HWP1) virülans faktörü, bilinen çölyak hastalığı ile ilişkili a-gliadin ve γ-gliadin T-hücresi epitoplarına çok benzer amino asit dizileri içerir . HWP1 bir transglütaminaz substrattır ve bağırsak epiteline yapışmak için C albicans tarafından kullanılır. Daha sonra, C albicans HWP1 ve gluten'e karşı antikor oluşumunu ve doku transglutaminazına karşı otoreaktif antikorların oluşumunu stimüle eden bir adjuvan olarak işlev görebilir.

CANDIDA ALBICANS’IN DENGELENMESİ

Candida albicans'ta Diyetsel Gıda Bileşenleri Kaprik Asit ve Caprilik Asit, Çoklu Hedefleme Yoluyla Virülans Faktörlerini Engellemektedir.

The Dietary Food Components Capric Acid and Caprylic Acid Inhibit Virulence Factors in Candida albicans Through Multitargeting.

Jadhav A1, Mortale S1, Halbandge S1, Jangid P1, Patil R2, Gade W2, Kharat K3, Karuppayil Sm1.

Kaprik asit ve kaprilik asit, diyet gıda bileşenleridir. İnsan patojenik maya Candida albicans'ta morfogenez, adhezyon ve biyofilm oluşumu gibi virülans faktörlerini inhibe ettiği bulunmuştur. Çalışmamız, maya-hipertansal sinyal iletim yollarının kaprik asit ve kaprilik asitten etkilendiğini göstermiştir. Hücre uzama geni, Ece1, şaşırtıcı bir şekilde kaprilik asit tedavisi ile 5208 kat aşağı regüle edildi. Hücre döngüsü çalışmaları, kaprik ve kaprilik asitlerin G2 / M ve S fazında hücre döngüsünü durdurduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma, hem kaprik hem de kaprilik asidin C. albicans maya enfeksiyonlarını tedavi etmek için etkili müdahaleler olabileceğini düşündürmektedir.

[Bir orta zincirli yağ asitleri, kaprik asit in vitro ve kemirgen oral kandidiyazda terapötik etkinliği] ile Candida misel gelişiminin inhibe edilmesi]. [Japonca Makale]

Med Mycol J. 2012;53(4):255-61.

[Inhibition of Candida mycelia growth by a medium chain fatty acids, capric acid in vitro and its therapeutic efficacy in murine oral candidiasis].

Takahashi M1, Inoue S, Hayama K, Ninomiya K, Abe S.

Anti-C'yi değerlendirdik. 4 yağ asidinin albicans aktivitesi: kaproik asit, kaprilik asit, kaprik asit ve laurik asit in vitro. Dördü de sadece miyelsel değil aynı zamanda Candida albicans'ın maya formundaki büyümesini de inhibe etti. Özellikle, kaprik asit ve kaprilik asit, Candida gelişimini çok düşük konsantrasyonlarda inhibe etmiştir Candida ile enfekte edilen farelerin ağız boşluğuna üç kez 50 ul kaprik asit (48.8 uM'den fazla) verildiğinde, farelerin dillerinin semptom skorları önemli ölçüde iyileşmiştir. Kaprik asit ile muamele edilmiş hayvanların histolojik çalışmaları, yağ asidinin, dil yüzeyindeki mantarın miselyum gelişimini baskıladığını gösterdi.

CANDIDA ALBICANS’IN TEDAVİSİ

Candida albicans'ın Yağ Asitleri ve Monogliseritlerle İn Vitro Killing

Antimicrob Agents Chemother. 2001 Nov; 45(11): 3209–3212.

In Vitro Killing of Candida albicans by Fatty Acids and Monoglycerides

Gudmundur Bergsson,1,* Jóhann Arnfinnsson,2 Ólafur Steingrímsson,3 and Halldor Thormar1.

Candida albicans'ın birkaç yağ asidine ve 1-monogliseridine duyarlılığı kısa inaktivasyon süresiyle test edilmiş ve ultrikin kesitleri kaprik asit ile tedaviden sonra  elektron mikroskobu  ile çalışılmıştır. Sonuçlar, 10 karbonlu bir doymuş yağ asidi olan kaprik asitin, test edilen C. albicans'ın her üç suşunun en hızlı ve etkili bir şekilde öldürülmesine neden olduğunu ve sitoplazmanın parçalanDIĞINI VE küçülttüğünü göstermektedir.

CANDIDA ALBICANS’IN DENGELENMESİ

S. boulardii tarafından gizlenen kaprik asit inhibe C. albicans filamentus büyüme, yapışma ve biyofilm oluşumu

Capric Acid Secreted by S. boulardii Inhibits C. albicans Filamentous Growth, Adhesion and Biofilm Formation

Published: August 10, 2010
https://doi.org/10.1371/
journal.pone.
0012050

Candida albicans'ta Diyetsel Gıda Bileşenleri Kaprik Asit ve Caprilik Asit, Çoklu Hedefleme Yoluyla Virülans Faktörlerini Engellemektedir.

The Dietary Food Components Capric Acid and Caprylic Acid Inhibit Virulence Factors in Candida albicans Through Multitargeting.

Journal of medicinal food. 20. 10.1089/jmf.2017.3971

CANDIDA ALBICANS & PİSİKYATRİ

Fiziksel Hastalık Olarak Yanlış Tanı Konan Duygusal Bozukluklar: Çevresel Aşırı Duyarlılık, Kandidiyaz Hipersensitivite ve Kronik Yorgunluk Sendromu

Emotional Disorders Misdiagnosed as Physical Illness: Environmental Hypersensitivity, Candidiasis Hypersensitivity, and Chronic Fatigue Syndrome

Donna E. Stewart

Vol. 19, No. 3, Unvalidated, Fringe, and Fraudulent Treatment of Mental Disorders (Fall 1990), pp. 56-68

Kandidiyaz Hipersensitivite Sendromunda Nadir, Çift Kör Bir Sinir Tedavisinin Denenmesi

A Randomized, Double-Blind Trial of Nystatin Therapy for the Candidiasis Hypersensitivity Syndrome

William E. Dismukes, M.D., J. Scott Wade, M.D., Jeannette Y. Lee, Ph.D., Bonita K. Dockery, R.N., and Jack D. Hain, Ph.D.

Tekrarlayan vajinal kandidiyaz ile ilişkili psikolojik faktörler: bir ön çalışma.

Psychological factors associated with recurrent vaginal candidiasis: a preliminary study.

G Irving, D Miller, A Robinson, S Reynolds, A J Copas.

CANDIDA ALBICANS & NÖROLOJİ

Candida Türlerinin Neden Olduğu Menenjit : Nöroşirürjik Hastalarda Ortaya Çıkan Bir Sorun

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar

Meningitis Caused by Candida Species: An Emerging Problem in Neurosurgical Patients

M. Hong Nguyen  Victor L. Yu

Clinical Infectious Diseases, Volume 21, Issue 2, 1 August 1995, Pages 323–327

Merkezi sinir sisteminde Candidal enfeksiyonu

Candidal infection in the central nervous system

Stuart A. Lipton, M.D.,Ph.D.'Correspondence information about the author M.D.,Ph.D. Stuart A. Lipton1, William F. Hickey, M.D., James H. Morris, M.D., Joseph Loscalzo, M.D.,Ph.D.

Multipl Sklerozlu Hastalardan İzole Edilen Candida albicans Suşlarında APR1 Gen Ekspresyonunun Değerlendirilmesi .

Jundishapur J Microbiol. 2016 Apr 9;9(5):e33292. doi: 10.5812/jjm.33292. eCollection 2016 May.

Evaluation of APR1 Gene Expression in Candida albicans Strains Isolated From Patients With Multiple Sclerosis.

Amri Saroukolaei S1, Ghabaee M2, Shokri H3, Khosravi A4, Badiei A5

Sistemik Lupus Eritematozusun Nörolojik Belirtileri: Prospektif Bir Çalışma

Neurological Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus: A Prospective Study

KL WONG  EKW WOO  YL YU  RWS WONG

QJM: An International Journal of Medicine, Volume 81, Issue 1, 1 October 1991, Pages 857–870

Published: 01 October 1991  Article history

CANDIDA ALBICANS & İMMÜN SİSTEM

İmmünokompetan ve immün sistemi baskılanmış konaklar arasında solunumsal mantar patojenlerinin profili, duyarlılık paterni ve çeşitli fırsatçı solunumsal mantar enfeksiyonlarının korelasyonu ve CD4 + T hücre sayıları ile ilişkili progresyonlarının karşılaştırılması.

Indian J Med Microbiol. 2018 Jul-Sep;36(3):408-415. doi: 10.4103/ijmm.IJMM_18_258.

Comparing the profile of respiratory fungal pathogens amongst immunocompetent and immunocompromised hosts, their susceptibility pattern and correlation of various opportunistic respiratory fungal infections and their progression in relation to the CD4+T-cell counts.

Roohani AH1, Fatima N1, Shameem M2, Khan HM1, Khan PA1, Akhtar A1

CANDIDA ALBICANS & ERKEN DOĞUM ve DÜŞÜK

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde Candida albicans'ın DNA parmak izi teknikleri kullanılarak dikey ve yatay geçişi.

Vertical and horizontal transmission of Candida albicans in very low birth weight infants using DNA fingerprinting techniques.

Bliss JM, et al. Pediatr Infect Dis J. 2008.

Düşük doğum ağırlıklı bebekte mantar enfeksiyonu.

Fungal infection in the very low birthweight infant.

Kaufman D. Curr Opin Infect Dis. 2004

Candida Chorioamnionitis Preterm Doğum ve Advers Fetal-Neonatal Sonuçlara Yol Açar

Published online 2017 Oct 17. doi:  [10.1155/2017/9060138]

Candida Chorioamnionitis Leads to Preterm Birth and Adverse Fetal-Neonatal Outcome

Yohei Maki,corresponding author 1 Midori Fujisaki, 1 Yuichiro Sato, 2 and Hiroshi Sameshima 1

Arasıra intrauterin kontraseptif cihazı olan bir kadında geç düşük ve intraamniotik kandidiyaz

September 1993, Volume 253, Issue 3, pp 157–160 | Cite as

Late miscarriage and intraamniotic candidiasis in a woman with a retained intrauterine contraceptive device

W. ChaimM. MazorT. MerilR. PelegE. Maor

Preterm yenidoğanlarda Candida tarafından enterik kolonizasyonun önlenmesinde probiyotiklerin rolü: geç başlangıçlı sepsis insidansı ve nörolojik sonuç 22 April 2010

Role of probiotics in the prevention of the enteric colonization by Candida in preterm newborns: incidence of late-onset sepsis and neurological outcome

M G Romeo, D M Romeo, L Trovato, S Oliveri, F Palermo, F Cota & P Betta

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Candida albicans'ın moleküler takibi: kateterle ilişkili enfeksiyonlara karşı uzun süreli kolonizasyonlar.

Molecular tracking of Candida albicans in a neonatal intensive care unit: long-term colonizations versus catheter-related infections.

Ruiz-Diez B, et al. J Clin Microbiol. 1997.

CANDIDA ALBICANS & DİYABET

Candida'nın insan erişkin pankreatik adacıkların insülin sekresyonu üzerindeki etkileri ve olası diyabet başlangıcı.

Br J Biomed Sci. 2014;71(2):73-8.

Effects of Candida on insulin secretion of human adult pancreatic islets and possible onset of diabetes.

Nikolic DM

Diyabetik hastalarda oral mukoza lezyonlarının karakterizasyonu ve maya prevalansı: Karşılaştırmalı bir çalışma.

Microb Pathog. 2018 Nov 21. pii: S0882-4010(18)31439-6. doi: 10.1016/j.micpath.2018.11.028.

Characterization of oral mucosa lesions and prevalence of yeasts in diabetic patients: A comparative study.

Jhugroo C1, Divakar DD2, Jhugroo P3, Al-Amri SAS4, Alahmari AD5, Vijaykumar S6, Parine Nr7.

CANDIDA ALBICANS & ENFEKSİYON

Candida auris: Gelişmekte olan çoklu ilaca dirençli bir patojen.

Int J Infect Dis. 2017 Oct;63:95-98. doi: 10.1016/j.ijid.2017.08.017. Epub 2017 Sep 6.

Candida auris: An emerging multidrug-resistant pathogen.

Sears D1, Schwartz Bs2.

Candida kaynaklı prostetik eklem enfeksiyonu. 72 olgu ve bir vaka raporu içeren bir literatür taraması.

Infect Dis (Lond). 2017 Feb;49(2):81-94. Epub 2016 Sep 1.

Candida-induced prosthetic joint infection. A literature review including 72 cases and a case report.

Cobo F1, Rodríguez-Granger J1, López EM2, Jiménez G1, Sampedro A1, Aliaga-Martínez L3, Navarro-Marí Jm1

CANDIDA ALBICANS & DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR

İnsan Deri Modelinde Candida Enfeksiyonlarının Patogenezi

Published online 2011 Sep 5. doi:  [10.5402/2011/150642]

The Pathogenesis of Candida Infections in a Human Skin Model:

 1. Raz-Pasteur, 1, 2 , Y. Ullmann, 1, 3 , and I. Berdicevsky 1 ,*

Orta ve şiddetli sedef hastalığı tedavisinde Risankizumab.

Expert Opin Biol Ther. 2018 Nov 21:1-8. doi: 10.1080/14712598.2019.1551354.

Risankizumab for the treatment of moderate to severe psoriasis.

Chiricozzi A1, Antonioli L2, Panduri S1, Fornai M2, Romanelli M1, Blandizzi C1

Genelleştirilmiş, Superinfekte Dermatit ve İnguinal Mycobacterium Lenfadeniti Olgusu - TB veya TB değil mi?

Acta Dermatovenerol Croat. 2018 Oct;26(3):270-272.

A Case of Generalized, Superinfected Dermatitis and Inguinal Mycobacterium Lymphadenitis - TB or not TB?

Rotaru M, Marchian S, Fekete GL1, Mariana Iancu GM.

Tırnak Raman spektroskopisi: Onikomikoz tanısı için umut verici bir yöntem. Bir ex vivo pilot çalışması.

Med Mycol. 2018 Jul 1;56(5):551-558. doi: 10.1093/mmy/myx078.

Nail Raman spectroscopy: A promising method for the diagnosis of onychomycosis. An ex vivo pilot study.

Kourkoumelis N1, Gaitanis G2, Velegraki A3,4, Bassukas Id2.

CANDIDA ALBICANS & KANSER ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Kandidiazisli hastalarda kanser riski: ülke çapında nüfus tabanlı bir kohort çalışması

Oncotarget. 2017 Sep 8; 8(38): 63562–63573.

Cancer risk in patients with candidiasis: a nationwide population-based cohort study

Li-Min Chung,1 Ji-An Liang,2,3 Cheng-Li Lin,4,5 Li-Min Sun,6 and Chia-Hung Kao2,7,8.

Meme tümörü taşıyan farelerde Candida Albicans ile sistemik enfeksiyon : Sitokinler düzensizliği ve düzenleyici T hücrelerinin indüksiyonu.

J Mycol Med. 2018 Nov 20. pii: S1156-5233(18)30182-3. doi: 10.1016/j.mycmed.2018.10.006.

Systemic infection with Candida Albicans in breast tumor bearing mice: Cytokines dysregulation and induction of regulatory T cells.

Ahmadi N1, Ahmadi A2, Kheirali E3, Hossein Yadegari M4, Bayat M5, Shajiei A6, Amini AA7, Ashrafi S8, Abolhassani M3, Faezi S9, Yazdanparast SA10, Mahdavi M11.

Meme tümörü taşıyan farelerde Candida Albicans ile sistemik enfeksiyon : Sitokinler düzensizliği ve düzenleyici T hücrelerinin indüksiyonu.

J Mycol Med. 2018 Nov 20. pii: S1156-5233(18)30182-3. doi: 10.1016/j.mycmed.2018.10.006.

Systemic infection with Candida Albicans in breast tumor bearing mice: Cytokines dysregulation and induction of regulatory T cells.

Ahmadi N1, Ahmadi A2, Kheirali E3, Hossein Yadegari M4, Bayat M5, Shajiei A6, Amini AA7, Ashrafi S8, Abolhassani M3, Faezi S9, Yazdanparast SA10, Mahdavi M11.

Kanser & Şeker & Candida Albicans

Referans : www.betacancer.org  Center for Advancement in Cancer Education

Çalışma Referansları

[1] http://www.thecandidadiet.com/why-does-candida-need-sugar/

[2] http://www.candida-albicans-cure.com/what-causes-cancer.html

[3] Brown V, Sexton J ve Johnston M. Candida albicans'ta bir glikoz sensörü. Ökaryotik Hücre. 2006 Ekim; 5 (10): 1726-1737. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1595344/

[4] Han TL, Cannon RD ve Villas-Bôas SG. Candida albicans morfojenezinin ve çekirdek algılamanın metabolik temeli. Fungal Genet Biol. 2011 Ağustos; 48 (8): 747-63. doi: 10.1016 / j.fgb.2011.04.002. Epub 2011 12 Nis.

[5] Diller I ve Fisher MAB. Transplante, kimyasal yolla ve spontan tümörlerden mantar izolasyonu. (Ekim 1950). Amer. Doç. Kanser Araştırma 10: 595-603.

[6] http://www.thelancet.com/
journals/lanonc
/article/PIIS1470-2045(12)70137-7/abstract

[7] http://www.cancerfungus.com/en/

[8] Simoncini T. Kanser bir mantardır. Casale Marittimo, İtalya: Ediziones Lampis, 2005.

[9] http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/h-pylori-fact-sheet